Metaverse; fırsatlar ve risklerle geliyor

Önce, kalan ömrümüzde internet kadar sık duyacağınız, kanıksayacağınız metaverse kelimesini daha net açıklayalım. Metaverse, insanların eski veya yeni geliştirilmiş bir internet altyapısı üzerinde dijital temsilleri aracılığıyla, dijital nesnelerle ve başkalarının dijital temsilleri ile etkileşime girebildiği ve bir sanal ortamdan diğerine az çok özgürce hareket edebildiği, internetin sürükleyici bir sanal gerçeklik versiyonuna verilen isimdir. Ayrıca, hem fiziksel dünyadaki insanları ve nesneleri sanal olarak temsil ederek hem de tersine sanal olanı insanların fiziksel alan algı sahalarına getirerek sanal ve fiziksel gerçekliklerin bir karışımı olan artırılmış gerçekliği içerir.

Mataverse ismi verilen bu evrende, insanlar sanal gerçeklik gözlüğü veya artırılmış gerçeklik gözlüklerini takarak, ortamlar arasındaki ve dijital ile fiziksel dünya arasındaki sınırların geçirgen olduğu ortamlarda sosyalleşebilecek ve çalışabilecekler. Bu meta evrende, insanlar çevrimdışı yaşamlarıyla uyum içinde anlam bulabilecek ve gerçek dünya da yaşayamadıkları deneyimler yaşayabilecekler. Ama burada tüm satış pazarlama övgü ve monologlarının yanında bir es vermek gerekiyor. Bu parlak geleceğin en az kendisi kadar parlak sunumu gözlerimizi kamaştırırken insan davranışına ait geçmiş deneyimlerimiz ile de biliyoruz ki insanlar, dijital, fiziksel ya da bunların birleşimi olan bir şeyi sevmeyi öğrendiğinde, o şeyi onlardan almak duygusal acıya ve ıstıraba neden olabiliyor. Daha iyi bir noktaya değinmek gerekirse, insanların değer verdiği her şeye olduğu gibi bu yeni evren de insana zarar vermek isteyenler tarafından istismar edilebilecek yepyeni güvenlik açıkları olacak. Kötü niyetli kişiler, metaverse cephaneliklerinde ağzına kadar dolu pek çok yeni istismar aracının olduğunu çoktan biliyorlar. Bu yüzden metaverse deneyimi hakkında hem siber hem gerçek hayat güvenlik kurumları potansiyel bir karanlık taraf görüyorlar. Hâlâ yapım aşamasında olan bu sanal evrenin evrimi devam ederken, aşırılık yanlılarının korku, tehdit ve zorlama yoluyla etki göstermeleri için de yeni yollar vaat ediyor. Metaverse insanlara vaat ettiği uçsuz bucaksız imkanları gibi terörist faaliyetler için de ancak hayal gücü ile sınırlı eylemlere şahit olacağımız yeni bir alan haline gelme potansiyeli var.

Açık olmak gerekirse, bir kavram olarak kimse metaverse'e karşı değil. Aslında pek çok fikir önderi metaverse’in insana katacağı sosyal kabiliyetler ve ahlaki ilerleme potansiyeli konusunda heyecan duyuyor. Ancak bilişim üzerine çalışanlar metaverse’in yükselişinin yeni güvenlik açıkları yaratacağı ve bunları kullanmak için kötü niyetli kişilere yeni fırsatlar sunacağı konusunda hemfikirler. Dar olarak düşünüldüğünde bile metaverse’in hack, terörizm ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele çabalarını karmaşık hale getirmesinin üç yolu var. Bu yollar; yeni takipçiler bulmayı kolaylaştırma, daha koordine eylemler planlama yeteneği kazanma ve yepyeni hedefler sağlama.

İlki aşırı görüşler için yeni takipçiler bulmak artık daha kolaylaşacak. Çevrimiçi katılım sağlamak, modern aşırılığın ayırt edici özelliğidir. Ve metaverse, insanların bir araya gelmesini kolaylaştırarak aşırı düşüncelere sahip kişilerin de kapasitesini genişletecektir. Avatarlar, deep fake uygulamaları ve yapay zekanın ortak ürünleri her zaman iyi niyetli olmayacaktır. Aşırı uçların savunucuları herhangi bir sayıda potansiyel takipçiyle sanal bir parkta oturabilecek ve onları vizyonlarıyla ikna edebilecektir. Metaverse, aşırılık yanlılarına sanal ideolojik ve topluluklar oluşturma ve sürdürme konusunda yeni bir yetenek ve saflarını, etki alanlarını genişletmek için güçlü, kesintiye uğratması zor yollar sağlıyor.

İkincisi, meta takibi zor blockchain üzerine kurulu veri tabanları bu aşırılık üyelerine eylemlerini koordine etmek, planlamak ve yürütmek için yeni ve takip edilmesi çok daha zor yollar sunuyor. Üyeler, fiziksel dünyayı da etkileyebilecek her eylem için çok daha uygulanabilir ve verimli yolları öğrenebilecek, alternatif yolları koordine edebilecek ve birden fazla acil durum planı oluşturabilecekler.

Son olarak, yeni sanal ve karma gerçeklik alanları yepyeni hedefler için potansiyeller ortaya çıkarıyor. Metaverse saldırıları internetteki bir web sitesinin hacklenmesinden çok daha geniş kapsamlı ve etkili olacaktır. Avatarlara yapılacak saldırılar ile itibar saldırıları, kripto cüzdanlara saldırılar, sanal arazilerdeki ticari ve alışveriş merkezlerine yapılacak ele geçirme veya kesintiye uğratma saldırıları gibi çok daha yeni ve çeşitli saldırılar ile karşılaşacağız. Sanal ile gerçeğin bu kadar iç içe geçmesinin fiziksel dünyadaki kayıpları da misli olarak arttıracaktır. Metaverse, barındırdığı potansiyel tehditler ile sanal güvenlik sağlayıcılarının da en az kötü niyetli kişiler kadar yaratıcı düşünmesini gerektirecek.

Okunma 538 defa